ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತೀಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ2ರ ಸುಣ್ಣದಕೇರಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ

ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತೀಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ2ರ ಸುಣ್ಣದಕೇರಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ

227
0
SHARE

ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತೀಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ2ರ ಸುಣ್ಣದಕೇರಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ

ಕೃಷ್ಣರಾಜ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತೀಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ2ರ ಸುಣ್ಣದಕೇರಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರೂ 10ಲಕ್ಷ ಶಾಸಕರ ಆನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾಜಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಕೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ,ಕಾಡಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣ,ಹಾಗೂ ಸುಣ್ಣದಕೇರಿಯ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY