MOST POPULAR

ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರೌವೃತ್ತಿ ಇಳಿಮುಖ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯ ಭಾವಸಂವಾದ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿಷಾದ.

ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರೌವೃತ್ತಿ ಇಳಿಮುಖ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯ ಭಾವಸಂವಾದ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿಷಾದ ಮೈಸೂರು ಮ್ಯಾಟರ್ : ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ , ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಧ್ವನಿ...

TECH

All

ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರೌವೃತ್ತಿ ಇಳಿಮುಖ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯ ಭಾವಸಂವಾದ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿಷಾದ.

ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರೌವೃತ್ತಿ ಇಳಿಮುಖ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯ ಭಾವಸಂವಾದ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿಷಾದ ಮೈಸೂರು ಮ್ಯಾಟರ್ : ಇಂದು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ , ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಧ್ವನಿ...

MOTHER’S DAY. WHY IT SHOULD BE CELEBRATED?

Mother’s Day. Why it should be celebrated? WOMAN! The most amazing creation by The Lord. Being a woman is never an easy task. And to...
[td_block_social_counter facebook=”#” twitter=”#” youtube=”#”]

TRAVEL

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ 15ಸಾವಿರ ಬೋಗಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪತ್ತೆ

ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ 15ಸಾವಿರ ಬೋಗಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಪತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾರ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಮೇ.8:- ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೋಗಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು 15 ಸಾವಿರ ಜನರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರ ನಕಲಿ...